Privat

Har du alla vardagstjänster?Fyra tjänster du behöver för att enkelt
kunna sköta din ekonomi
  • Internettjänst

  • Telefon- och mobiltjänst

  • Lönekonto

  • Kort

Vardagstjänster

Frågor och svar om aktuellt ränteläge

Riksbankens sänkning av reporäntan till minus 0,1 procent den 12 februari skapar en unik situation. Sverige har aldrig tidigare haft negativ reporänta. Vad innebär det för dig som är kund i Handelsbanken? 
Frågor och svar om aktuellt ränteläge

Ska du gå på visning i helgen?
Med ett beviljat lånelöfte vet du hur mycket du kan låna om rätt bostad dyker upp.
LånelöfteBanken i fickan
I vår app kan du bland annat:
• se ditt saldo
• betala din räkningar med OCR-scanning
• sköta ditt sparande
MobiltjänstenInternettjänsten


Inloggningsproblem

Varningssymbol

Om du har problem att logga in med kortläsare och sladd så följ vår stegvisa felsökning.


Inloggningsproblem


Vid brådskande bankärenden kan du logga in utan sladd.


Gå direkt till


Sök kontor
Hitta ett bankkontor

  

Eller välj ort A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies