Spara och placera
Nå ditt mål med ett månadssparande
Sparar du 1 000 kronor i månaden i 5 år blir det 60 000 kronor. Med ränta eller avkastning kan du nå målet snabbare.
Sparguiden - Spara till ditt mål

Dags att se över din pension
Möjligheten att göra avdrag för eget sparande till pensionen begränsas. Men behovet av att spara finns kvar. Läs om våra sparalternativ.
Eget pensionssparande


Våra fondtips
För dig som vill vara aktiv i ditt sparande.
Du får konkreta tips utifrån vår marknadssyn.
Fondtips
Vår marknadssyn


Ansvarsfulla investeringar
Handelsbanken Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar.


Kontakta rådgivare
Blå pil    Sök kontor
 
Blå pil    Skicka e-post

Gå direkt till

Placera utifrån teman
Nya Kapitalskyddade placeringar.
Köp senast 20 september.
Månadens placeringar
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies