Spara och placera
Nå ditt mål med ett månadssparande
Sparar du 1 000 kronor i månaden i 5 år blir det 60 000 kronor. Med ränta eller avkastning kan du nå målet snabbare.
Sparguiden - Spara till ditt mål

Eget pensionssparande
Från 2015 minskas avdragsrätten för privat pensionssparande. Läs mer om ändringarna och om våra sparalternativ, Kapitalspar Pension och Investeringssparkonto.
Ändringar i avdragsrätten

Våra fondtips
För dig som vill vara aktiv i ditt sparande.
Du får konkreta tips utifrån vår marknadssyn.
Fondtips
Vår marknadssyn


Ansvarsfulla investeringar
Handelsbanken Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar.


Kontakta rådgivare
Blå pil    Sök kontor
 
Blå pil    Skicka e-post

Gå direkt till

Placera utifrån teman
Nya Kapitalskyddade placeringar och certifikat. Köp senast 15 februari.
Månadens placeringar
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies